over het werk

Bij het maken van kleiplastiek is het referentiekader van Reedijk eerder de schilderkunst dan de traditionele keramiek of beeldhouwkunst.
Zij schildert met klei en glazuur en de aldus ontstane keramische huid doet denken aan de expressionisten en aan de materieschilders uit de vorige eeuw.

De  kunstenaar Judith Reedijk is geboren in 1958 te Rotterdam. Haar werk is in belangrijke mate beïnvloed door een aantal stromingen uit het vorige millennium.
De hieronder genoemde zijn daarvan de meest invloedrijke gebleken.

Als eerste sprak de ‘Westcoast Ceramics’  haar bijzonder aan. Deze stroming in de keramiek aan de westkust van de Verenigde Staten kende in de jaren 60 een hoogtepunt.
Kenmerkend zijn het loslaten van esthetiek en stilering, de informele omgang met het materiaal en het in kunstobjecten verwerken van afgietsels van industriële producten. 

Een andere bron van inspiratie bleek de schilderkunst, met name de expressionisten De Kooning  met zijn rauwe directheid en Constant  met zijn diepgang en gelaagdheid.

Ook hebben moderne Latijns Amerikaanse schrijvers hun uitwerking niet gemist. In hun schrijverschap vallen de rijkdom aan fantasie en veelal absurde en surrealistische ervaringen op.

De groep ‘Cheops’ tenslotte, die in de jaren 70 in Nederland furore maakte door de keramiek te ontdoen van z’n serieuze ambachtelijke imago en ook humor toe te laten, bood Reedijk het kader om zich als keramist te profileren. Bij vlagen en in verschillende periodes combineert Reedijk ook keramiek met hout en stof en andere materialen.
Dit werd oorspronkelijk ook ingegeven door omstandigheden waarin ze in het buitenland (Frankrijk) verbleef en geen vast atelier had.

“De kwaliteit van het werk van Judith Reedijk zit hem in het eigenzinnige karakter ervan. Het bevindt zich ergens tussen de vrije, experimentele keramiek en de autonome beeldhouwkunst in. Kenmerkend is ook de non-conformistische vormentaal en de puur persoonlijke en vooral informele omgang met het materiaal. Soms tegen het ongebreidelde aan, maar uiteindelijk met de beheersing die nodig is om de grenzen af te kunnen tasten van het zoekproces dat zij al jaren lang, van nature, en derhalve heel consequent, als uitgangspunt in haar werk hanteert. Dat leidt tot werk waarmee ze steeds opnieuw weet te verrassen.

Die onbevangenheid en durf maken het werk van Judith Reedijk tot iets bijzonders. 

En dat is waar het in de kunst om gaat.”      

Jos Wilbrink, voormalig directeur Nieuwe Brabantse Kunststichting

“Haar werk kenmerkt zich door een speelse combinatie van kleivormen en gebruik van kleur. Het karakter van haar werk kan zeer verschillend zijn: groot en vrolijk of vervreemdend; klein en donkerder van kleur of sfeer; figuratief of abstract. Haar werk observeren is een avontuur van vorm en kleur.” 

Yildou de Boer; toenmalig kunstencentrum Parnas Leeuwarden.